Zabýváme se těmito oblastmi práva
Služby
Smlouvy a dohody
 • smlouvy o převodech nemovitostí
 • smlouvy kupní, darovací, směnné atd.
 • smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • smlouvy zprostředkovatelské
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy o převzetí závazku
 • smlouvy zakládající zajištění závazku
 • zástavní smlouvy, smlouvy o ručení
 • smlouvy o převodu práva k zajištění závazku
 • ověřování pravosti podpisů na listinách
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • mimosoudní řešení sporů
 • soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů
Zpět na seznam služeb
Těšíme se na spolupráci
Kontakty
+420 326 732 884
Náměstí Míru 14,
293 01 Mladá Boleslav