Zabýváme se těmito oblastmi práva
Služby
Rodinné právo
 • rozvod manželství
 • svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů
 • střídavá výchova a společná výchova dětí
 • zbavení a omezení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • výživné manželů a výživné po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady s tím spojené
 • určení a popření otcovství
 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
 • sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu
 • dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • smlouvy manželů o vypořádání majetkových vztahů
 • uspořádání bytové situace pro dobu po rozvodu
 • uspořádání vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu
 • vypořádání společného jmění manželů
Zpět na seznam služeb
Těšíme se na spolupráci
Kontakty
+420 326 732 884
Náměstí Míru 14,
293 01 Mladá Boleslav