Mgr. Markéta Konejlová
fotografie Trvale spolupracující advokátka od 1. 7. 2018. 

V letech 2011 až 2014 pracovala jako právní asistentka v advokátní kanceláři Jablonský & Associates v Praze.

Koncipientskou praxi vykonávala v období od října 2014 do června 2018 v advokátní kanceláři Musalová, Jansta, advokáti, v.o.s., se kterou nadále po úspěšném složení advokátních zkoušek nadále spolupracuje. Při výkonu advokacie se zaměřuje především na oblasti práva občanského, rodinného, obchodních společností a družstev, pracovního, trestního a práva autorského se zaměřením na IT.

Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Taktéž studovala dva semestry na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově, kde si osvojila základy německého práva a práva Evropské unie.

V seznamu advokátů ČAK je zapsána pod evidenčním č. 18160. Hovoří jazykem německým, pasivní znalost angličtiny. 


« Zpět na seznam
Těšíme se na spolupráci
Kontakty
+420 326 732 884
Náměstí Míru 14,
293 01 Mladá Boleslav