JUDr. Marek Jansta, LL.M.
fotografie

Zakládající partner advokátní kanceláře od 1. 7. 2002. 

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo občanské, pracovní, medicínské, obchodní včetně práva obchodních společností a družstev,
zabývá se problematikou nemovitostí, sepisováním smluv, vykonává trestní obhajobu a zastupuje poškozené v trestním řízení. 


Zastupuje klienty před soudy prvního stupně, odvolacími soudy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem ČR, dále v rozhodčích a správních řízeních. 

Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Masarykovo Univerzity v Brně a na Nottingham Trent University

V advokacii působí od roku 1998. V seznamu advokátů ČAK je zapsán pod ev. č. 09492. Hovoří jazykem ruským a anglickým.

« Zpět na seznam
Těšíme se na spolupráci
Kontakty
+420 326 732 884
Náměstí Míru 14,
293 01 Mladá Boleslav