Ceník

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je zpravidla stanovena dohodou mezi advokátem a klientem. Podle platné právní úpravy odměna advokáta může být sjednána ve formě odměny:

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Těšíme se na spolupráci
Kontakty
+420 326 732 884
Náměstí Míru 14,
293 01 Mladá Boleslav